Vinogradi - prirodni uslovi


Zemlja

Vinogradi su na zapadnim i jugozapadnim obroncima Fruške Gore. Zemljište je mešavina gline, peska i raspadnutog vulkanskog kamenja. Takav sastav omogućava održavanje povoljnog vodnog režima, dobar razvoj korenovog sistema i usvajanje minerala, što je veoma važno za crvene sorte grožđa.


Voda

Fruška gora spada u semiaridna područja sa malo padavina, što pogoduje uzgoju vinove loze.
Neposredna blizina Dunava donosi vlažnost vazduha prilikom cvetanja, ublažava extremne visoke temperature leti i niske temperature zimi i štiti vinograd od smrzavanja. 


Sunce

Zapadna i jugozapadna dispozicija vinograda omogućava dovoljno topline i svetlosti tokom celog dana.
Pored toga sa Dunava, zbog refleksija sa vodene površine, dolazi dodatna toplota i svetlost.


Vetar

Između Dunava i fruškogorskih šuma stalno dolazi do razmene toplog i hladnog vazduha što omogućava neprestano strujanje vazduha i danju i noću. Zbog toga je potrebno manje tretmana sa zaštitnim sredstvima. I u najtoplijim danima noći su hladne i loza može da se odmori što je jako važno za proizvodnju kvalitetnog grožđa.
Uostalom, sva velika svetska vina su u dolinama velikih reka ili na obalama mora. 

Branislav Kovačević PR
Vinogradi i podrum
Zelena dolina
Proizvodnja vina od grožđa
Njive bb,  21311 Čerević

PIB 109746965
račun 275001022805313226 Societe Genarale Novi Sad
Email: info@zelenadolina.net 
Phone: +381 63 524 730