Podrum i još ponešto...

web maker

Podrum

se nalazi na putu za Andrevlje (kod krsta) nedaleko od sela.
Ukopan je u brdu i sazidan od cigle na klasičan način. Ispred podruma je kačara koja je poluukopana. U planu je još izgradnja više terasa i prostora za prijem gostiju.
Pogled je izuzetan. Vidi se reka Dunav, Fruška gora, Novi Sad i cela Bačka.
Kapacitet podruma je 50.000 lit. Trenutna proizvodnja je oko 15.000 litara godišnje. 

Vizija

Plan je da se podigne još jedan vinograd sa belim sortama grožđa. Odlučili smo da to bude sauvignon i semijon. Posađeno je već 1000 čokoti i 2019. godine se očekuje prvo vino. U pripremi je još 1 ha gde će biti posađeno oko 4000 čokoti. Oko podruma treba da se izgrade terase za prijem gostiju i sala za degustaciju. U planu je i stalno unapređenje tehnološkog procesa. Za vrhunska bela i roze vina neophodna je izgradnja hladnjače za grožđe, kako ne bi zavisili od vremenskih uslova u vreme berbe. Smatram da samo beskompromisna borba za kvalitet, prvo u vinogradu, a zatim u podrumu može dati vrhuske rezultate. Potrebno je veomo dobro poznavanje tehnolgije proizvodnje vina, ali primena mora biti svedena na to da se sačuva i oplemeni potencijal koji se nalazi u samom grožđu. Samo na taj načn mogu se dobiti prepoznatljiva i karakterna vina koja će svojim mrisom, ukusom i bojom odražavati sortne osobine grožđa od koga su nastala i uticaja zemljišta i mikroklime na vinograd.

Priznanja

Izlagali smo naša vina na raznim manifestacijama i bili smo, iako postojimo tek nekoliko godina, prilično uspešni.
O tome svedoče priznanja u vidu diploma i pehara. 

Branislav Kovačević PR
Vinogradi i podrum
Zelena dolina
Proizvodnja vina od grožđa
Njive bb,  21311 Čerević

PIB 109746965
račun 275001022805313226 Societe Genarale Novi Sad
Email: info@zelenadolina.net 
Phone: +381 63 524 730